03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Politiske utvalg 2015-2019

 

Utvalgsmedlem
Navn: Martin Dokka
E-post: madokka@online.no
Representerer: Høyre
Telefon: +47 91187069
Adresse: Smedbakken 9
Postnr/sted: 1927 Rånåsfoss
Medlem av: Kommunestyret
Omsorg- og velferdsutvalget
Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget
Eiendomsskattenemnd
Kulturutvalget
Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF

Mer om Politiske råd og utvalg