Illustrasjonsfoto eiendomsgrenser

Dette bør du vite om eiendomsgrenser

Det er ulik nøyaktighet på eiendomsgrenser avhengig av hva som har vært grunnlag når de ble lagt inn det digitale eiendomskartet og eiendomsregisteret kalt matrikkelen.

Noen grenser har man ikke opplysninger om, og da er det i matrikkelen registrert det man kaller hjelpelinjer (stiplede linjer), for eksempel mot vei, vassdrag, vann og sjø.

Eldre grenser før ca. 1980 kan ha svært varierende nøyaktighet. Slike grenser er som hovedregel ikke innmålt og koordinatfestet. I marka er slike grenser gjerne merket med kamstål, rør, gjerde mv.

Nyere grenser er som hovedregel innmålt og koordinatfestet med god nøyaktighet, enten i oppmålingsforretning eller jordskiftesak. Slike grenser er som hovedregel merket med grensemerker i aluminium.

Hvor nøyaktig en grense er registrert i matrikkelen, vil derfor variere mye og er blant annet avhengig av hvordan og når informasjonen om grensen har oppstått.

I nettjenesten Se eiendom kan du se grensene for en eiendom. Du søker frem opplysninger ved å oppgi adressen eller kommune, gårds- og bruksnummer eller du kan navigere deg frem til eiendommen i kartet.

Hvis eiendomsgrensen er feil
Hvis du har oppdaget en grense du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke er registrert, kan du kontakte oss på geodata i kommunen, geodata@sorum.kommune.no.

I slike saker kan det være nødvendig å fremskaffe dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker, private avtaler om eksisterende grenser mellom naboer, eller andre dokumenter som gjelder eiendommen. Hvis noen av disse dokumentene er tinglyst, kan du bestille en kopi fra Kartverket eller Statsarkivene.

Opplysninger om areal
Arealet til en eiendom er beregnet på grunnlag av grensene slik de er registrerte i matrikkelkartet. Hvor presist arealet er, avhenger derfor av hvor nøyaktige grensene er.

Mer om Seksjonering

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Plan, næring og byggesak

Avdelingens hovedansvarsområder er:

Strategisk nivå:

  • Strategisk, langsiktig nærings- og samfunnsutvikling
  • Kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel
  • Grunnlag for langsiktig arbeid med tjenestetilbudene, herunder befolkningsprognoser
  • Overordnede strategiske oppgaver som grunnlag for foretakenes områder
  • Klima og miljø

Daglig drift og støtte:

  • Reguleringsplanlegging, byggesaksforvaltning, deling og seksjonering
  • Landbruksforvaltning og drift av kommuneskogen
  • Kartforvaltning, oppmåling, turkart og andre temakart
  • Kulturminneforvaltning
  • Informasjon og veiledning til næringsliv og innbyggere, bidra i ulike prosjekter mellom kommune og private aktører, lag og organisasjoner

Kontaktinformasjon

Leder: virksomhetsleder (konstituert) Ketil Matvik Foldal
Besøksadresse: Sørumsandvegen 77, Sørumsand (Vektergården)
Postadresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand
Telefon: 63 86 98 20
Epost:  postmottak@sorum.kommune.no