Illustrasjonsbilde rapport

Dette er vår plan for bedre folkehelse

Kommunestyret vedtok i desember 2014 ny kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2015-2019. Planen er kommunens verktøy for å fremme og legge til rette for en god helse.

Mer om Fysisk aktivitet

Spørsmål og svar

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

  • Sørum aktivitetssenter
  • Sørum bibliotek
  • Bingsfosshallen
  • Kuskerudnebben friluftsbad
  • Aktiv fritid
  • Aktivitetstilbud til barn og unge
  • Kultur
  • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup