15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Illustrasjonsfoto lege skriver i journal

Dette gjør legevakten

Legevakten behandler pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Sørum legevakt behandler også mindre alvorlige akutte tilstander, men alvorlige tilstander prioriteres.

På legevakten vurderer og behandles:

  • Medisinske problemstillinger
  • Småkirurgiske problemstillinger som for eksempel kuttskader som trenger behandling.
  • Psykiatriske problemstillinger

Sykebesøk ved særlig akutt behov og indikasjon reise hjem til pasienten for vurdering og behandling dersom pasienten ikke er i stand/medisinsk forsvarlig å komme til legevakten.

Legevakten behandler pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

  • Livstruende sykdom eller skade.
  • Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette.
  • Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring ved å vente til neste dag.
  • Utålelige symptomer (smerte, kvalme og lignende).

 Sørum legevakt behandler også mindre alvorlige akutte tilstander, men alvorlige tilstander prioriteres.

  • Kroniske sykdommer behandles kun når det foreligger en akutt forverring eller annet akutt behov.

Mer om Legevakt

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Legevakten

Ansvarsområder

Sørum legevakt yter nødvendig helsehjelp til personer med et akutt behov, og som bor eller oppholder seg i Sørum kommune.

Dette gjør legevakten.

Kontaktinformasjon

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113
Kuskerudvegen 14, 1920 Sørumsand
Telefon legevakten: 116117 (Felles nasjonalt nummer) 63 82 05 15
legevakt@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Lidveig Falch Christoffersen