15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Illustrasjonsbilde ansatt og bruker avtale

Dette kan du forvente av oss

Bo- og avlastningstjenesten gir tjenester ut fra vedtak fattet av tildelingsenheten. Virksomheten har som målsetting at tjenestene skal ha god kvalitet på følgende områder:

 • Individuelle tjenester 
  Bo- og avlastningstjenesten har tjenester som, så langt det er mulig, ivaretar tjenestemottagers rett til selvbestemmelse og individuelle behov. Oppsett av bemanning og arbeidsplaner har alltid tjenestemottagers behov som utgangspunkt.
 • Forutsigbarhet
  Tjenester er konkretisert i tjenesteavtale og dag-/ukeplaner.
 • Fleksibilitet
  Virksomheten endrer tjenestene etter brukers behov.
 • Forebygging 
  Tjenestene forebygger bruk av tvang og makt, sykdommer og helsetilstander som forringer tjenestemottagers livskvalitet og mestring av daglige gjøremål.
 • Kompetanse
  Ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre de til enhver tid nødvendige tjenester.
 • Samarbeid
  Virksomheten har et godt samarbeid med bruker, pårørende/verger om innholdet i tjenestene.
 • Samarbeid med øvrige virksomheter
  Virksomheten samarbeider på en måte som bidrar til tverrfaglig og helhetlig arbeid samt effektiv utnyttelse av ressurser i organisering av tjenestetilbud.
 • Informasjon
  Virksomheten informerer tjenestemottagere gjennom nyhetsbrev, brukermøter og tydelige beskjeder.
 • Utvikling
  Virksomheten arbeider utadrettet for tidlig å kunne fange opp og implementere fremtidige behov og endringer i kompetansekrav samt lovverk.

Mer om Tilrettelagte boliger funksjonshemmede

Spørsmål og svar

Søknader

Om Bo- avlastningstjenesten

Ansvarsområder

Bo- og avlastningstjenesten gir tjenester til mennesker med varig bistandsbehov og til familier med barn eller unge med nedsatt funksjonsevne.

Offentlig journal

Kontaktinformasjon

Bo- og avlastningstjenestens administrasjon holder til i Bankgården på Sørumsand 2. etasje.
Telefon: 63 86 90 00
E-post: 
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder Liv Jorunn Haugen

Fagkonsulent Hildur Valdimarsdottir