Dette skjer videre med Kuskerudgården

27.februar 2018 ble Kuskerudgården solgt fra Sørum kommune, som har hatt bygget i sitt eie siden 1975, til ny eier Ropro Invest AS. Ropro Invest AS er etablert av Nebbenes i forbindelse med kjøpet av Kuskerudgården. Ny eier hadde allerede planene klare og har kommet raskt i gang i nytt bygg. Dette er planen videre.

Oppussing

Det skal utføres noen innvendige oppgraderinger. Utvendig skal fasader skrapes og males på hele bygget. Denne jobben starter med en gang været tillater det. Ropro har også planer om å lyssette bygget med up-lights, og sette opp nye lyssatte skilt som matcher bygget. Når snøen forsvinner utarbeides det en plan for hele utearealet.

Videre drift

De nye eierne har dialog med tre mulige leietakere i 1.etg., men ønsker å bruke litt tid på å finne det rette konseptet. Ropro ønsker en leietaker som både har et attraktivt tilbud og som vil være langsiktig og stabil. De nye eierne håper på noen som kan drive kafé på dagtid, noe restaurantvirksomhet i helgene, samt uteservering på sommeren. 2. og 3. etg. har Ropro planer om å disponere selv til kontor, ev. sammen med noen av sine samarbeidspartnere. De ser også at det er et behov i Sørumsand for kontorlokaler/kontorfellesskap for mindre bedrifter.

Sørum kommune ser frem til at det blir aktivitet i Kuskerudgården igjen, og at det på litt sikt blir et publikumsrettet tilbud til glede for kommunens innbyggere. Sørum kommune ønsker Nebbenes/ Ropro Invest AS lykke til i «nygamle» lokaler.

Kuskerudgården - Sørumsand

Mer om Kommunereform