03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Digitalisering og IKT

Ansvarsområder

Avdelingens primære ansvarsområder:

  • E-utvikling av tjenesteområdene
  • Utvikling av informasjonsløsninger
  • Gevinstrealisering av e-løsninger
  • IKT-drift
  • Dokumentforvaltning og -arkivering
  • Sentralbord/resepsjon

Offentlig journal

Offentlig journal (innkommende og utgående dokumenter registrert på avdelingen)

Kontaktinformasjon

Rådhuset
Kuskerudveien 11
1921 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
Leder: Hans Petter Hetland

Mer om Digitalisering og IKT

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter