Direktesendinger

Følg med direkte på denne siden:
sorum.kommunetv.no

Direktesending av kommunestyremøter

Dato og tidspunkt for direkteoverføringene i 2017

1. februar kl. 19.00
15. mars kl. 19.00
26. april kl. 19.00
24. mai kl. 19.00
14. juni kl. 09.00
13. september kl. 19.00
25. oktober kl. 19.00
22. november kl. 19.00
13. desember kl. 09.00