Eiendom

Eiendom har ansvar for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Dette innebærer å forvalte, drifte og vedlikeholde eiendomsmassen i samsvar med vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper. Fra 1.1.16 ble tidligere Sørum kommunale eiendomsselskap KF  innlemmet i kommuneorganisasjonen som egen virksomhet.

Virksomheten har også ansvar for oppgradering av bygningsmessige forhold som følge av nye forskriftskrav, unntatt forskriftskrav som utløses av endrede brukerbehov.

Virksomheten ivaretar byggherrefunksjonen ved utbygging og modernisering på vegne av tjenesteområdene.

Virksomheten leverer renholdstjenester og brukerservice i henhold til inngåtte avtaler.

Offentlig journal

Kontaktinformasjon

Virksomheten har lokaler i Bankgården på Sørumsand 1. etasje.
Telefon: 63 86 90 00
E-post: 
postmottak@sorum.kommune.no

Leder: Victor Malmqvist

Mer om Eiendom