Illustrasjonsfoto eiendom og gjerde

Eiendomsskatt: Ny taksering av boliger

Det vil bli foretatt ny taksering av eiendommer i forbindelse med eiendomsskatteåret 2017. Dette er for å sikre at grunnlaget for eiendomsskatt er korrekt og oppdatert. Den opprinnelige taksten for eiendommer i Sørum kommune ble satt i 2006 og har nå stått i mer enn 10 år. Loven krever at det settes ny takst hvert 10. år.

Kommunestyret vedtok den 16.12.2015 at det skal gjennomføres retaksering av eiendommer for eiendomsskatteåret 2017 på bakgrunn av kravet i «Lov om eigedomsskatt» § 8 A-3, 2. ledd.

For deg som eier vil det bety at det vil bli satt en ny takst som skal gjenspeile omsetningsverdi på din eiendom pr. 01.01.2017.

Sørum kommune har engasjert Verditakst AS til å foreta befaringen som er med på å danne grunnlaget for takseringen av eiendommene. Takstmennene vil bære synlige ID-kort som viser at de kommer fra Verditakst AS. Befaringen vil bli utført i perioden medio november 2016 til medio januar 2017. Det vil bli foretatt utvendig befaring uten at det er nødvendig at eier er tilstede.

Boliger
For boliger vil Sørum kommune benytte formuesgrunnlag fra Skatteetaten som takstgrunnlag for eiendomsskatt. Boliger som vi ikke mottar formuesgrunnlag på vil bli retaksert.

Næring
Næringseiendommer vil bli retaksert.

Verk og bruk
Verk og bruk vil bli retaksert.

Hjemmelshavere av eiendommer som skal takseres har fått varsel om befaring av eiendommen. Dersom eier ønsker å være tilstede ved befaring kan Verditakst AS kontaktes pr. mail. Mailadresse til Verditakst AS er: post@verditakst.no

Ønsker du å vite mer?
Besøk gjerne vår  temaside om eiendomsskatt for mer informasjon.

Mer om Eiendomsskatt

Spørsmål og svar

Søknader

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder