Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

 • Langsiktig økonomiplanlegging
 • Økonomistyring
 • Budsjettoppfølging
 • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
 • Eiersekretariat
 • Regnskap
 • Lønn
 • Eiendomsskatt
 • Tilskudd til kirkelig fellesråd
 • Juridisk rådgivning i organisasjonen
 • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Stein Kr. Andersen