Illustrasjonsbilde rapport

Eiendomsskattelisten

I samsvar med eigedomsskattelova §§ 14 og 15 skal alle vedtatte eiendomsskattetakster (skattelista) ut til offentlig ettersyn i 4 uker.

Sørum kommune kunngjør 1. mars hvert år en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, eventuelt bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. Listen legges ut for gjennomsyn i 4 uker i papirformat i rådhusets vestibyle.

Skatteliste - offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn - Fritak