Illustrasjonsbilde rapport

Eiendomsskattelister lagt ut til offentlig gjennomsyn

Sørum kommune informerer om at eiendomsskattelisten for 2017 er lagt ut til offentlig gjennomsyn. 

Listene inneholder vedtatte eiendomsskattetakster, skattesatsen, om eiendom har fritak for eiendomsskatt, bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. Listene ligger tilgjengelige i rådhusets vestibyle i fire uker.

Du finner mer informasjon om eiendomsskatt på vår temaside om eiendomsskatt.

Spørsmål og svar

Søknader