15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Eiermelding

Eiermeldingen skal legge grunnlaget for en strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk fra Sørum kommunes side.

Eiermelding for Sørum kommune ble vedtatt av kommunestyret den 18. oktober 2006 og er senere revidert. Eiermeldingen er ment å legge grunnlaget for en strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk fra Sørum kommunes side. Målsettingen vår er å ha en klar og tydelig eierskapspolitikk. For å nå denne målsettingen vil eiermeldingen være et viktig styringsverktøy for både folkevalgte og administrasjon. Meldingen skal være et dynamisk dokument som skal eller kan endres ved behov.
 
I tillegg inneholder eiermeldingen en oversikt over foretak/selskaper som Sørum kommune er hel- eller deleier i. Denne oversikten inneholder også enkelte nøkkelopplysninger om det enkelte foretak/selskap.