Profile

Elisabeth Bjerke

Spesialhjelpepleier

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Elisabeth Bjerke vCard