Endelig vedtak om grensejustering mellom Sørum og Nes

Fylkesmannen har vedtatt at kommunegrensen mellom Nes kommune og den nye kommunen Lillestrøm (Skedsmo, Fet og Sørum) blir justert slik at områdene Neslerud og Simarud i dagens Sørum blir en del av Nes kommune fra 1. januar 2020.

Grensejustering Sørum - Nes, endelig vedtatt Fylkesmannen

Kommunenes vedtak
Kommunestyret i Nes kommune fattet følgende vedtak den 20. november 2018: «Nes kommune er positiv til at grensen mellom Nes og Sørum justeres i tråd med kartverkets reviderte forslag til grense, som vist i saksfremlegget.»

Kommunestyret i Sørum kommune fattet følgende vedtak den 21. november 2018: «Sørum kommune er positiv til at grensen mellom Nes og Sørum justeres i tråd med kartverkets forslag til grense, som vist i saksfremlegget.»

Saken ble også forelagt Fellesnemda for Fet, Skedsmo og Sørum som i vedtak 14. november 2018 tok saken til orientering.

Grensen følger av kart nedenfor. Vi viser til at det er Kartverket som i brev av 9. august 2018 har utarbeidet denne grensen. Grensen vil føre til at gnr. 24 bnr. 1, gnr. 30 bnr. 1 og gnr. 23 bnr. 2
blir delt mellom kommunene.

Vedtak om grensejustering mellom kommunene Sørum og Nes

Andre artikler om saken:

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk