Illustrasjonsfoto gebyrer og innbetalinger faktura fra Sørum kommune

Endringer av faktura du får fra Sørum kommune

Fakturaer som tidligere ble utstedt fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF, vil nå bli utstedt fra Sørum kommune. Les hva endringene innebærer for deg.

Bakgrunnen er kommunestyrets vedtak 16. desember 2015 om å legge ned foretakene fra 1. januar 2016. Derfor blir det endringer knyttet til utfakturering av kommunale avgifter, tilkoblingsavgift, husleie m.m.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for dere, for eksempel ved at dere må inngå nye avtaler om eFaktura og avtalegiro. For kunder som allerede hadde avtale om eFaktura eller avtalegiro knyttet til eiendomsskatt, vil det ikke være endringer.

Når det gjelder kunder som mottar faktura knyttet til husleie, beklager vi at dere må bestille nye avtaler både når det gjelder eFaktura og avtalegiro.

Faktura kan fremdeles mottas på annen måte fra Sørum kommune, det velger dere selv. Vi sender også faktura via Digipost.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål – e-post regnskap@sorum.kommune.no eller telefon 63 86 98 70.