15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Enheter

Botjenester

Publisert 12. januar 2009  | Oppdatert 05. august 2019

Botjenesten består av 41 leiligheter fordelt på 6 boliger lokalisert på Sørumsand, Sørvald og i Blaker.

Avlastningsenheten på Sørvald

Publisert 03. februar 2012  | Oppdatert 19. juni 2019

Vi er en kommunal avlastningsenhet for familier med barn med ulike funksjonshemninger. Avlastningtilbudet er hovedsakelig for barn opp til 18 år, men omfatter også ungdom som ennå ikke har flyttet ut i egen leilighet i kommunen. Enheten ble åpnet høsten 2010.