15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Enkeltvedtak - klage

Informasjon til deg før du søker

Enkeltvedtak er vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. De fleste søknader avgjøres som regel med et enkeltvedtak.

Hovedregelen er at alle enkeltvedtak skal ha en begrunnelse. Dette er særlig viktig i klagesaker. Begrunnelsen viser til de reglene vedtaket bygger på.

Enkeltvedtak kan påklages av personer vedtaket gjelder. I vedtaket vil det være opplyst om hvor klagen skal sendes.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Innsynsrett

Søknader

Dokumenter