15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Er det venteliste?

Det varierer. På noen tilbud har vi venteliste og noen tilbud har ledige plasser.

Vi forsøker å holde denne siden oppdatert: Tilbud og ledige plasser 2019-2020

Høsten 2019 har vi flere nye tilbud og mange ledige plasser på blandt annet skapende skriving, guttedans, teater og akrobatikk (Skedsmo).

Vi har høsten ledige plasser på skapende skriving, kor, dans, fiolin, kunstverksted og teater.

På enkelte tilbud kan det være ledig kapasitet, men man må vente til semesterstart for å begynne. Noen tilbud setter inntaksstopp etter høstferien og etter vinterferien. Dette er for at koreografi, oppsetninger, konsertforberedelser ofte er godt i gang, og det da er mest hensiktsmessig for alle å vente.

Forside, dansere

Mer om Musikk- og kulturskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Sørum kulturskole

Ansvarsområder

Sørum kulturskoles kjernevirksomhet er undervisning i kunst, dans, teater og musikk for barn mellom 6 og 19 år. Kulturskolen har også prosjekter i SFO og på skolene, samarbeider nært med lag og foreninger og andre virksomheter i kommunen.

Kontaktinformasjon

Postadresse:  Postboks 113, 1921 Sørumsand
Besøksadresse: Kuskerudgården, Kuskerudvegen 16, 1920 Sørumsand
E-post: kulturskolen@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ann-Kristin Rifseim