Glade lærlinger

Fagprøven bestått med glans!

Karoline L. Slupstad er en utradisjonell og uredd jente! Hun har gjennomført to år som lærling i vei- og anleggsfaget. 
Fagprøven bestod hun med glans! 

Lærling Karoline L. Slupstad
Lærling Karoline L. Slupstad

Vi gratulerer Karoline L. Slupstad med et godt resultat under fagprøven som ble gjennomført på tre dager.
Veg- og anleggsfaget har veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområder. Anleggsbransjen er i stadig utvikling, med nye maskiner, utstyr og arbeidsmetoder. Arbeidsoppgavene må ofte utføres i vanskelig terreng. Det er derfor viktig med høy grad av sikkerhet både av maskiner, utstyr og menneskene involvert i ulike operasjoner.

Under fagprøven fikk hun utfordringer nok. Karoline fikk i oppdrag å være leder for et anlegg. Å delegrere oppgaver for gravemaskiner og kolleger falt lett for henne. En kollega fikk i oppdrag å kjøre gravemaskin en annen ble med Karoline ned i "grøfta". Hun er tøffere en toget denne jenta!

På spørsmål hvordan læretiden i Sørum har vært, kan hun ikke få fullrost sine veileder og øvrige kollegaer. Det har absolutt ikke vært noe hinder å være jente i denne bransjen.
Hun uttrykker å ha hadt to herlige år i Sørum kommune. Hun er i full gang med å søke jobb. Vi sier lykke til!