15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Faktura fra Sørum kommune

Sørum kommune har fast utsending av alle fakturaer én gang i måneden med forfall 20. hver måned.

Sørum kommune sender ikke fakturaene ut selv, men via et eksternt firma som sender dem til kunder på vegne av Sørum kommune.

Spørsmål vedrørende betaling av faktura skal rettes til økonomiavdelingen v/regnskap i Sørum kommune, som eventuelt sender henvendelsen videre. Spørsmål kan sendes til e-post regnskap@sorum.kommune.no. Men når det gjelder innhold i fakturaen må det tas opp med riktig virksomhet. Det betyr at faktura som gjelder opphold i barnehage rettes til barnehagen barnet går i, og når det gjelder byggesaker, rettes spørsmål til plan-, næring og kulturavdelingen i Sørum kommune.

Ansvarlige
Oversikt over type faktura og hvor man kan sende forespørsel om betalingsutsettelse på mer enn én måned:

Byggesaker
Kommunale avgifter
Eiendomsskatt

Når det gjelder andre mottatte fakturaer, vil det være avhengig av hva som er fakturert for hvor man skal ta kontakt. Det kan da sendes en e-post til regnskap@sorum.kommune.no, men det er viktig at dere skriver i e-posten at henvendelsen gjelder opphold i/på <navnet på skolen/barnehagen/sykehjem mm>, eller oppgi fakturanummer slik at e-posten lett kan videresendes til rette vedkommende.

Betalingsutsettelse
Økonomiavdelingen v/regnskap behandler alle forespørsler om betalingsutsettelse. Ønskes det betalingsutsettelse over én måned knyttet til krav som gjelder kommunale avgifter, eiendomsskatt og byggesaker, må det sendes en skriftlig søknad til kommunen.

Betalingsutsettelse inntil én måned sendes til regnskap@sorum.kommune.no. Fakturanummer og/eller kundenummer må oppgis ved en slik henvendelse. Vi kan også treffes på telefon, ring vårt sentralbord, telefon 63 86 90 00.

Inkassovarsel
Hvis du har mottatt inkassovarsel fra Intrum Justitia, er det viktig at du tar direkte kontakt med Intrum. Sørum kommune sender alle utestående fordringer over til Intrum Justitia for videre inndrivelse når faktura ikke blir betalt.

Månedsfaktura
Du kan også velge å få månedlige fakturaer fra oss.

Mer om Priser og gebyrer

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder