15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hvordan sende faktura til Sørum kommune

Faktura til Sørum kommune skal sendes elektronisk i standarden elektronisk handelsformat (EHF).

Hvordan komme i gang med EHF faktura

Oversikt over fakturasystemer som kan levere EHF faktura

 

Fakturaen/xml-filen må oppfylle kravene gitt i bokføringsforskriften § 5-1-1, og må som et minimum inneholde følgende:

 

 • Fakturanummer og fakturadato
 • Leverandørens navn og organisasjonsnummer
 • Faktura skal adresseres til Sørum kommune ved den aktuelle virksomhet og påføres Sørum kommunes organisasjonsnummer 942 645 295, og ikke virksomhetens bedriftsnummer 
 • Varelinjetekst, spesifikasjon av ytelsen/varen, samt vedlegg som timelister, kassekvitteringer etc.
 • Leveringssted og dato
 • Forfallsdato
 • Bankkontonummer
 • MVA spesifisert beløp. Spesifiseres på de ulike MVA satsene
 • Fakturabeløp inkludert MVA
 • Fakturabeløp eksklusiv MVA
 • For leverandører registrert i MVA-registeret, skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA
 • Dersom leverandøren er et aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet "Foretaksregisteret" fremgå av salgsdokumentet
 

Korrekt merking av faktura:

 • Bestilling gjort via Sørum kommunes ordresystem Visma eHandel, skal påføres Sørum kommunes ordrenummer (åttesifret nummer som starter med 120), i feltet på faktura som heter Ordre. Kun ett ordrenummer skal oppgis i dette feltet, og det vil være forskjellig fra bestilling til bestilling. Det må ikke stå noen annen informasjon i dette feltet bortsett fra Sørum kommunes ordrenummer.

 • Dersom bestillingen ikke er gjort via vårt ordresystem Visma eHandel, skal faktura påføres «SK nummer» (skal oppgis av bestiller) i feltet på faktura som heter Deres Ref. SK nummeret består av en firesifret kode med bokstavene SK foran. Det må ikke stå noen annen informasjon i dette feltet bortsett fra denne koden.

 
 
           EHF adresse: 9908:942645295

           Fakturaadresse:

            Sørum kommune
            v/Virksomhet  (navn på skole, sykehjem etc.)
            Postboks 3
            1921 Sørumsand

 

For spørsmål, vennligst kontakt økonomiavdelingen på telefon 63 86 90 00, eller e-post regnskap@sorum.kommune.no