Stikkrenne

Fast dekke i din avkjørsel?

Vann må ikke ledes ut i kommunal vei.

Alle grunneiere er pålagt å ha stikkrenne under sin avkjørsel

 

Har du fast dekke i din avkjørsel, så skal du huske at det ikke er lovlig å lede overvann (regnvann, vann fra snøsmelting mv) ut i den kommunale veien. Loven pålegger den enkelte grunneier å håndtere dette på egen tomt.

Vann som ledes ut i veien er i prinsippet å sende problemet videre til naboene, noe som kan være medvirkende til oversvømmelse/skader på annen manns eiendom. Ønsker man fast dekke må man minimum sette ristsluk mot veien.

Vi minner også om at det er pålagt alle grunneiere å ha stikkrenne under sin avkjørsel, der det er åpent grøfteareal (de fleste steder). Stikkrennen er grunneier forpliktet til å vedlikeholde og holde åpen.

Ingen opparbeidelse av grøftearealer er lovlig. Ikke steinsetting, fylle med grus, bark eller annet.

Sørum Kommune
Fagansvarlig Vei  og Veilys