Finnes det noen regler og retningslinjer for søk med metalldetektor?

Ja, det er ikke tillatt å søke på automatisk fredete kulturminner eller i sikringssonen til disse. Det er (dersom ikke annet er definert) en sikringssone på 5 meter rundt alle automatisk fredete kulturminner for å beskytte mot skadelig inngrep (kulturminneloven § 6). Hvis du søker med metalldetektor, må du holde god avstand til disse.

Alle gjenstander som er eldre enn fra 1537, og mynter eldre enn 1650, er innleveringspliktige. Disse skal leveres inn til Akershus fylkeskommune som er regional kulturminnemyndighet.

 

Akershus fylkeskommune har utarbeidet retningslinjer for metallsøking som omhandler kulturminner og funn.

Retningslinjene finner du på denne siden: http://www.akershus.no/ansvarsomrader/kulturminner/rad-og-veiledning/retningslinjer-for-bruk-av-metalldetektor/

Mer om Kulturminnevern

Spørsmål og svar

Om Kulturminnevern

Om kulturminnevern

Kulturminnevern er organisert under tjenesteområdet Miljø og Samfunnsutvikling, v/plan, næring og byggesak.
Kulturminnevern har ansvar for å følge opp og rullere kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, ivareta kulturminnehensynet i plan- og byggesaker og gi råd og informasjon til eiere av kulturminner og innbyggerne generelt

 

Kontaktinformasjon

Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 98 20
kulturminnevern@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ketil Matvik Foldal

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk