Om Fjellbovegen barnehage

Virksomhetsinformasjon

Fjellbovegen barnehage ligger idyllisk til rett ved marka på Vardefjellet i Sørum kommune. Barnehagen er bygget for å kunne tilby plass til 120 barn fordelt på 5 avdelinger. I dag er vi 85 barn. Vi har fokus på gode leke- og læringsmiljøer og barns sosiale kompetanse, og inspireres av Reggio Emilia. Synet på barn er sentralt i Reggio Emilias pedagogiske filosofi, og fokuset er på hva barnet kan fremfor hva det ikke kan. Den gode utviklingen skjer når barna får mulighet til å uttrykke det de sitter inne med i gode relasjon, samspill og dialog med andre barn og voksne. Barn har mange ulike måter å uttrykke seg på, noe vi skal støtte oppunder i vår praksis ved å blant annet ha mange ulike materialer tilgjengelige, og at de selv i stor grad får bestemme når og hvordan de vil bruke disse materialene. Ved å la barnet øve seg på ulike måter å utrykke seg på, får barnet tilgang til hele seg. Vi voksne legger til rette ved å være interesserte, nysgjerrige og lydhøre i møte med barnet.

I Fjellbovegen barnehage er lekemiljøer, aktiviteter og prosjekter godt tilpasset hver enkelt avdeling og gir rom for fordypning i lek, språkutvikling og evne til å utvikle fantasi og kreativitet. Uteområdet gir barna erfaringer med ulikt terreng, positive opplevelser i naturen, motorisk utfoldelse og fantasi. Vi jobber for å gi hvert enkelt barn positive opplevelser og erfaringer hver dag, slik at de skal bli trygge på seg selv, stifte vennskap, kunne uttrykke seg gjennom språket og oppnå livsmestring

Barnehagen har to fellesrom inne og en takterrasse som brukes daglig. Vannlekerommet innbyr til utforsking, opplevelser og erfaring med vann, lys, lyd, mengde, motorikk og sanseopplevelser. Det store fellesrommet Agora, gir mulighet for motorisk utfoldelse, sang og dans, samlinger, fellesopplevelser og samarbeid. Takterrassen anvendes til grønnsakhage, fotballbane, lek og aktiviteter. Hver vår har vi prosjekter hvor vi følger grønnsaker fra frø til ferdig produkt, slik at barna får en førstehåndserfaring med enkel matproduksjon.

 

Årsplan finner du her: Årsplan Fjellbovegen 2019.doc PDF document ODT document

 

 

Kontaktinformasjon

Fjellbovegen 77, 2016 Frogner

Virksomhetsleder: Hege Kristin Thuen

472 71 593
hthu1@sorum.kommune.no

Bokfinken: 908 28 651

Måltrosten: 913 80 983

Fossekallen: 904 79 050

Fuglekongen: 909 52 649

Linerla: 904 71 471

 

Utleie av barnehage

Det er mulighet for å leie møterom, Agora m/tribune,kjøkken og matsal til ulike typer arrangement.

Ta kontakt på epost for forespørsel om ledig kapasitet:

aslan.aslani@sorum.kommune.no