I vår barnehage har vi fokus på lek, omsorg og sosial kompetanse. Alle barn hos oss skal bli sett, oppleve gode dager og gode relasjoner. Gjennom lek og læring får barna utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskap og ferdigheter. Vi bruker nærmiljøet aktivt og har flotte turområder. Vi har et stort og variert uteområde som innbyr til lek og utforskning.

Barnehagedelen har plass til 108 barn dersom alle barna er over 3 år. Barnehagen er bygget med gode fleksible løsninger som kan tilpasses ulike barnegrupper. Barnegruppa varierer fra år til år. barneghagen er delt i tre enheter, kongle, furu og gran. På kongle går de aller minste barna, på furu går det barn mellom 1,5 og 3 år og på gran går det barn i alderen 4-6 år.

 

Om Fjuk oppvekstsenter

Virksomhetsinformasjon

Fjuk oppvekstsenter ligger landlig til, omgitt av skog, jorder og spredt bebyggelse. Vi flyttet inn i moderne nye lokaler november 2016. Oppvekstsenteret fokuserer på barns helhetlige læringsløp og ser muligheter på tvers av alderstrinn. Vi er ulike aldersgrupper i forkjellige trinn i læringsløpet. Barnehage, skole og SFO har hver sin egenart i et stort fellesskap.

Kontaktinformasjon

Skåningsrudvegen 30, 1925 Blaker
Tlf. 63 86 95 70

postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Kai Vidar Olufsen

Ass.virksomhetsleder/styrer: Elisabeth Odden

SFO leder/inspektør: Hilde Berg Melby