15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Vektergården

Flere tjenester flytter til Lillestrøm

I løpet av november vil de fleste tjenestene som i dag holder til i Vektergården på Sørumsand flytte til ny lokalitet. Dette medfører redusert tjenestetilbud i flytteperioden og endret tjenestetilbud når flyttinga er gjennomført.

Av de tjenestene som har hatt tilhold i Vektergården, er det bare landbrukskontoret og førstelinjetjenesten som blir værende. De fleste andre tjenestene flytter til rådhuset i Lillestrøm, og noen flytter til Engaveien i Fet og Leiraveien i Skedsmo.

Det er ikke til å unngå at dette gir konsekvenser for brukerne våre – både under flyttesjauen og når tjenestene er etablert i nye lokaler. Fra 1. november er det tildels vanskelig å få tak i saksbehandlerne. 

For å avtale møter, skriv e-post til:

byggesak@sorum.kommune.no
plan@sorum.kommune.no
geodata@sorum.kommune.no
landbruk@sorum.kommune.no
kulturminnevern@sorum.kommune.no
naring@sorum.kommune.no

Du kan også ringe førstelinjetjenesten på 63 86 98 20.

Nåværende e-postadresser og telefonnummer vil fungere til over årsskiftet – selv om medarbeidere flytter.

Landbrukskontoret og førstelinjetjenesten flytter ikke

Landbrukskontoret skal også flytte, men ikke så langt. De flytter fra første til andre etasje i Vektergården. Der blir de samlokalisert med avdelingen for friluftsliv og idrett. I Vektergårdens første etasje flytter avdelingen psykisk helse og avhengighet inn.

Førstelinjetjenesten som i dag er i Vektergårdens resepsjon vil bestå både gjennom flytteprosessen og videre inn i den nye kommunen. Førstelinjetjenesten vil ha noe redusert åpningstid, men ivaretar publikumskontakt og sørvis overfor avdelingene som holder til i Vektergården. Førstelinjetjenesten vil også kunne bistå med grunnleggende veiledning og avklaringer innenfor fagområder som byggesak, plan, kart og oppmåling.