Illustrasjonsbilde av person som putter stemmeseddelen i valgurne.

Folkeavstemning i Sørum kommune

Det vil avholdes folkeavstemning vedrørende sammenslåing av kommunene Skedsmo, Fet og Sørum 10. og 11. september 2017.

De stemmeberettigede i dette valget er følgende personer født i 1999 eller før:

  • norske statsborgere som er folkeregistrert i Sørum kommune per 30.06.17.

  • personer som ikke er norske statsborgere som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen og er folkeregistrert i kommunen per 30.06.17

  • statsborgere i andre nordisk land som er folkeregisterført som bosatt i Norge og Sørum kommune senest 30. juni i valgåret

Informasjon om sted og tid for stemmegivning vil publiseres på kommunens nettsider i løpet av sommeren.  

Kommunen vil informere om resultatet av folkeavstemningen så fort det lar seg gjøre etter valget. Resultatet vil behandles av kommunestyret høsten 2017.