Folkehelseplan

Årlig oversikt over folkehelsen

Publisert 20. desember 2018  | Oppdatert 20. desember 2018

Årlig oversikt over folkehelsen i Sørum kommune oppdateres og publiseres årlig av folkehelseteamet i Sørum, og skal være en støtte for planlegging og beslutninger i både administrasjon og politikk.

Dette er vår plan for bedre folkehelse

Publisert 11. november 2014  | Oppdatert 14. desember 2015

Kommunestyret vedtok i desember 2014 ny kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2015-2019. Planen er kommunens verktøy for å fremme og legge til rette for en god helse.