Forebyggende arbeid barn og unge

Forebyggende arbeid barn og unge

Publisert 24. mars 2015  | Oppdatert 24. april 2015

Sørum kommune jobber tverrfaglig og tverretatlig i mange sammenhenger. Mye av dette arbeidet bindes sammen gjennom kommunens SLT-arbeid (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).