hands-918774__340

Ønsker du hjelp til en bedre familiehverdag?

Bli med på kurs!
Mestringskurs for deg som har barn mellom 4 og 12 år som strever med engstelse og bekymring. Det kan være mørkeredsel, frykt for å sove alene, engstelse for at noe farlig kan skje m.m. Målet med kurset er å gi foreldrene større mestringstro i å håndtere engstelse hos barnet, samt å kunne skille mellom angst og engstelse.

Trygghetssirkelen ( Circle om Security - Parenting - Cos - P)

Alle foreldre opplever at foreldrerollen kan være vanskelig noen ganger. Enten du har en liten baby, trassig treåring eller en tiåring på full fart inn i puberteten. 

Foreldre vil det beste for barna sine. Vi ønsker oss trygge, glade barn som har gode relasjoner til andre. Av og til kan det være utfordrende å være foreldre. Det kan handle om egen usikkerhet og bekymringer om man er en god nok mamma eller pappa, eller utfordringer knyttet til barnets atferd. Trygghetssirkelen er et verktøy som hjelper deg å forstå hva barnet ditt trenger i ulike situasjoner og hvordan dere som foreldre kan ivareta det på en best mulig måte.

Trygg tilknytning gjør barnet ditt mer rustet til å møte livets gleder og utfordringer. Barn trenger at vi støtter dem i utforskning, gleder oss sammen med dem og gir trøst og trygghet når de har det vanskelig. Når vi som foreldre gjør dette på en god måte, styrker vi tilknytningen til barna våre. Det er trolig den viktigste oppgaven vi har som foreldre. Gjennom trygg tilknytning får barnet hjelp med uro og vanskelige følelser, og det får styrket sin opplevelse av egen verdi i møte med andre mennesker.

Sørum kommune arrangerer kurs i Circle of Security. Dette er et kurs som er nyttig for alle foreldre, og som vil være verdifullt å ha med seg gjennom hele foreldreskapet. Første kurs starter opp 17. januar. Åpent for foreldre med barn opp til 12 år.

 

De Utrolige Årene

Kurset går over 7 uker. På dette kurset fokuserer vi på godt samspill mellom foreldre og barn, sosial kompetanse og problemløsning for barn i alderen 2-6 år.

Programmene er utformet av Carolyn Webster-Stratton, og er et forskningsbasert program. Universitetet i Tromsø står ansvarlig for implementering og drift av DUÅ i Norge.

"Alle ønsker seg det beste for sine barn, noen ganger er det godt å be om hjelp"

Her finner du en oversikt over våre kurs, dato for kursene, klokkeslett og kapasiet.

 

COS – kurs

Tidsrom

Klokke

 Sted

Rekruttering

 

Kurs 1

17. januar - 7. mars

15:00-16:30

Kuskerudgården på Sørumsand

Åpent for alle

 

Kurs 2

17. januar - 7. mars

13:30-15:00

Fjellboveien barnehage

Åpent for alle

 

 

Kurs 3

1. mars - 19. april

15:00-16:30

Helsestasjonen på Sørumsand

Fra helsestasjonen  

 

Kurs 4

19. april - 7. juni

17:30-19:00

Kuskerudgården på Sørumsand 

Åpent for alle 

 

Ingen ledige plasser igjen

Kurs 5

30. august - 18. oktober

15:00-16:30

Fjellboveien barnehage

Fra helsestasjonen

 

Kurs 6

17. oktober - 28. november

13:30-15:00

Fjellboveien barnehage

Åpent for alle

 

 

Mestringskurs

Tidsrom

Klokke

 Sted

Rekruttering

 

Kurs 1

6. februar - 27. februar

14:30-16:30

Kuskerudgården

Åpent for alle

 

 

Kurs 2

24. april - 15. mai

14:30-16:30

Kuskerudgården

Åpent for alle

 

 

De Utrolige Årene

Tidsrom

Klokke

 Sted

Rekruttering

 

 

4. september - 30. oktober

Kommer tilbake til klokkeslett

Idrettsparken barnehage (Åpen barnehage).

Åpent for alle

 

 

For mer informasjon og påmelding, kontakt din helsestasjon eller send mail til familiesenteret@sorum.kommune.no eller på telefon 901 61 100.

Mer om Familievern

Spørsmål og svar

Søknader