Illustrasjonsfoto over kart

Endelig resultater fra rådgivende folkeavstemning

Sørum kommune avholdt den 11. september 2017 rådgivende folkeavstemning blant innbyggerne i Sørum om de ønsket en sammenslåing med Skedsmo og Fet eller ikke. Her er de endelige tallene fra avstemningen. Valget ble godkjent av valgstyret i møte den  27. september 2017.

Forhåndsstemmer

JA

NEI

BLANK

Forkastet

Totalt mottatte forhåndsstemmerstemmer

478

1053

60

12

1603

 

       Valgtingstemmer

Kretsnummer

Kretsnavn

Antall stemmeberettigede

JA

NEI

BLANK     

Forkastet

Totalt mottatte valgtingsstemmer

0000

Ukjent valgkrets

144

 

 

 

 

Telt som konvoluttstemmer

0001

Sørum

1547

237

691

32

1

961

0002

Sørumsand

3654

658

1211

79

1

1949

0003

Vesterskaun

1353

408

296

33

1

738

0004

Frogner

3980

1211

889

118

0

2218

0005

Fjuk

1054

105

531

17

0

653

0006

Haugtun

 1534

165

681

29

2

877

 

 

13266

 

 

 

 

7396

 

       Konvoluttstemmer

JA

NEI

BLANK

Forkastet

Totalt mottatte konvoluttstemmer

44

70

3

3

120

 

Totaloversikt over valgdeltakelse og stemmer fordelt på «Ja», «Nei», «Blank» og forkastede.

Totalt antall stemmeberettigede: 13266
Antall avlagte stemmer: 9119
Valgoppslutning: 68,7%

       Ja: 3306 (36,3%)
       Nei: 5422 (59,5%)
       Blank: 371 (4,1%)
       Forkastede: 20 (0,2%)