Forhåndskonferanse - bestilling

Informasjon til deg før du søker

Du kan bestille forhåndskonferanse for avklaringer av byggeplaner før innsending av søknader til kommunen.

Vennligst les igjennom følgende før du søker:

Forhåndskonferanse er et møte hvor man avklarer tiltakets forutsetninger og rammer. Tidlig kontakt mellom tiltakshaver og kommunen, avklaring av aktuelle problemstillinger ved tiltaket, bli kjent med krav og forutsetninger for saksbehandlingen fører til en mer effektiv bygge- og saksbehandlingsprosess.

Der tiltaket er avhengig av avklaringer fra andre fagpersoner innad i kommunen, kan de innkalles til møte. Evt. avklares forholdene før møte. Alternativt kan det avklares i etterkant av forhåndskonferansen og tiltakshaver får beskjed kort tid etter.

Forhåndskonferanse brukes i alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, uavhengig av vanskelighetsgrad. Forhåndskonferanse kan også brukes for tiltak som er unntatt saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 20-5.

Kommunen fører referat fra forhåndskonferansen. R referatet utarbeides i møte og vil kunne hindre etterfølgende uenigheter, samt lukke at eventuelle etterfølgende forhold tas inn i referatet. Det er derfor viktig at temaene som ønskes avklart og tiltaket beskrives godt i bestillingen slik at kommunen kan sette seg inn i saken og avklare eventuelle vanskelige forhold før møtet. Det er også viktig at kart, tegninger, beskrivelse og eventuelt annen relevante dokumenter legges ved bestillingen.

Følgende punkter er viktig at fremkommer av bestillingen for at kommunen skal kunne avklare de forhold du måtte ønske:

  • tiltakets bruk, formål, omfang, areal og høyde og konkrete forhold som ønskes avklart
  • tegninger/skisser eller foto
  • plassering på tomt - situasjonskart/annet kart
  • planlagt tid for oppstart og ferdigstillelse
  • aktuelle ansvarlige foretak hvis disse er valgt
  • andre forutsetninger som du ønsker å konferere om

En saksbehandler vil ta kontakt innen 14 dager for å avtale tidspunkt for forhåndskonferanse.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Byggesak

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter