Forside - Nyheter

17.mai program

Publisert 15. mai 2018  | Oppdatert 15. mai 2018

Her er programmet for 17.mai

Utdeling av miljøsertifikat til Høyt og Lavt Lillestrøm

Publisert 14. mai 2018  | Oppdatert 14. mai 2018

I kommunestyrets møte 9.5.2018 mottok Høyt og Lavt Lillestrøm sertifikat for å være godkjent som Miljøfyrtårn.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Publisert 07. mai 2018  | Oppdatert 07. mai 2018

Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan søke om spillemidler.

Når hentes mitt søppel?

Publisert 02. mai 2018

I mai er det mange helligdager med endrede tømmedager for søppel. Se når ditt søppel hentes: www.roaf.no

Deler du brønn med naboen?

Publisert 24. april 2018  | Oppdatert 25. april 2018

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

 

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

 

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

 

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

 

Sørum kommune skrur av veilysene i sommerhalvåret

Publisert 23. april 2018  | Oppdatert 23. april 2018

Det kommunale veilyset slås av fra 1. mai til september, som et ledd i en grønnere miljøprofil.

Kommuneplanens arealdel – planforslag til politisk behandling

Publisert 20. april 2018  | Oppdatert 08. mai 2018

Sørum kommune rullerer nå arealdelen til sin kommuneplan. Rådmannens forslag er nå klart til første politiske behandling. Rådmannen anbefaler å legge planforslaget på høring. Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget har vedtatt at grønn grense rundt Sørumsand og Frogner skal utredes mer før saken behandles videre. Planforslaget kommer derfor ikke opp i kommunestyret 9.mai.

Friggvegen åpnet: - Gratulerer med eget hjem!

Publisert 19. april 2018  | Oppdatert 19. april 2018

- Å flytte for seg selv er en viktig milepæl. Ved å kunne klare seg selv, blir man straks mer voksen. Det får dere muligheten til nå, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen. I forrige uke åpnet hun Friggvegen som gir tjenester til åtte personer med utviklingshemming og avlastning i helger og ferier for to personer.

Brunskogsnegl – informasjon om spredning, forebygging og bekjempelsestiltak

Publisert 19. april 2018  | Oppdatert 19. april 2018

Velforeninger (eller tilsvarende) kan få bidrag fra kommunen med en porsjon biologisk bekjempelsesmiddel (Nemaslug). Gjelder ikke enkeltpersoner/ husholdninger.

Dette skjer videre med Kuskerudgården

Publisert 12. april 2018  | Oppdatert 17. april 2018

27.februar 2018 ble Kuskerudgården solgt fra Sørum kommune, som har hatt bygget i sitt eie siden 1975, til ny eier Ropro Invest AS. Ropro Invest AS er etablert av Nebbenes i forbindelse med kjøpet av Kuskerudgården. Ny eier hadde allerede planene klare og har kommet raskt i gang i nytt bygg. Dette er planen videre.

Husk å rense egen stikkrenne!

Publisert 09. april 2018

For å unngå oversvømmelse.

Vårdugnad - Ikke spre uønskede arter

Publisert 06. april 2018  | Oppdatert 09. april 2018

Det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Nedgravd parafin-/oljetank

Publisert 05. april 2018  | Oppdatert 20. april 2018

I disse dager vil en folder om nedgravde tanker bli distribuert til eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i Sørum kommune

Kjenner du Sørums rauseste sjef?

Publisert 21. mars 2018  | Oppdatert 21. mars 2018

NAV Sørum jakter nå på den rauseste sjefen i Sørum. Hjelp dem med å finne vedkommende!

Sørumprisen 2017 går til Berit Leikhammer

Publisert 01. mars 2018  | Oppdatert 01. mars 2018

Årets Sørumpris 2017 er tildelt Berit Leikhammer for stort engasjement for lokalmiljøet. Vi gratulerer!

Vinterfôring av rådyr og elg

Publisert 28. februar 2018  | Oppdatert 28. februar 2018

Sørum kommune har søkt Mattilsynet om dispensasjon fra restriksjonene for fôring av rådyr og elg. Søknaden er innvilget, og det er opprettet tre vinterfôringsplasser i kommunen. Mattilsynet har i tillegg delegert til den kommunale viltforvaltningen å finne et hensiktsmessig antall fôringsplasser.

Gebyrregulativ 2018

Publisert 22. februar 2018  | Oppdatert 07. mars 2018

For vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for 2018 ble enstemming vedtatt i Kommunestyret 13.12.2017.

Opprydning og oppgradering av mindre avløpsanlegg i Sørum kommune

Publisert 20. februar 2018  | Oppdatert 20. februar 2018

Sørum kommune er pålagt å jobbe målrettet mot at alle vannforekomster skal ha god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.

Hytter og fritidsboliger skal nå feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger.

Publisert 19. februar 2018  | Oppdatert 27. februar 2018

NRBR har kartlagt alle fritidsboliger i kommunen, og starter med feiing og tilsyn av disse i mai 2018.