Forside - Nyheter

Gratis energirådgivning til boligeiere i desember

Publisert 03. desember 2019

Sørum kommune tilbyr frem til 31. desember 2019 gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning til våre innbyggere

Landbruksnytt nr. 4 - 2019

Publisert 03. desember 2019

Dette er det siste landbruksnytt i 2019 og det siste i regi av Sørum kommune

Nedre Romerike Vannverk har noe redusert produksjonskapasitet

Publisert 26. november 2019

For å sikre nok vann til alle innbyggerne på Nedre Romerike mottas det reservevann fra omkringliggende kommuner ihht avtaler.

Nytt kommunenummer, nye matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer) på eiendommer i Lillestrøm kommune

Publisert 19. november 2019  | Oppdatert 19. november 2019

Fra 01.01.2020 har Sørum, Fet og Skedsmo kommuner blitt historie og blir Lillestrøm kommune

Hvordan blir mine gebyrer i Lillestrøm kommune?

Publisert 18. november 2019  | Oppdatert 18. november 2019

Høringssak om navn på ny vei - Fossumjordet, Sørumsand

Publisert 13. november 2019  | Oppdatert 21. november 2019

For å sikre en hensiktsmessig og enhetlig adressering til eiendommer og boliger i kommunen, er det behov for å gi navn til ny vei på Fossumjordet.
Frist for forslag er 16.01.2020.

Høringssak om navn på ny vei - Bjerke industriområde, Lindeberg

Publisert 12. november 2019  | Oppdatert 12. november 2019

For å sikre en hensiktsmessig og enhetlig adressering til eiendommer og boliger i kommunen, er det behov for å gi navn til en ny vei på Bjerke industriområde.
Frist for forslag 31.12.2019.

Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Publisert 11. november 2019

Det er snart mulig å sende inn søknad om midler til tiltak i 2020 som skal bidra til å inkludere alle barn og unge, uavhengig av foreldres sosiale og økonomiske situasjon.

Skoleplass for barn født i 2014

Publisert 05. november 2019

 Er du forelder til barn som skal begynne på 1. trinn neste høst, vil du få et brev fra skolen barnet hører til på innen utgangen av februar 2020. 

Flere tjenester flytter til Lillestrøm

Publisert 05. november 2019  | Oppdatert 21. november 2019

I løpet av november vil de fleste tjenestene som i dag holder til i Vektergården på Sørumsand flytte til ny lokalitet. Dette medfører redusert tjenestetilbud i flytteperioden og endret tjenestetilbud når flyttinga er gjennomført.

Eidsvegen, Blaker - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for fortau langs fylkesvei 253

Publisert 05. november 2019  | Oppdatert 05. november 2019

Miljø- og samfunnsutvalget i Sørum kommune vedtok 10.10.2019 i sak 67/19 å legge forslag til reguleringsplan for fortau langs fylkesveg 253, Eidsvegen ved Blaker til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Frist for merknader er 31.12.2019.

Varsel om nedetid for Gerica

Publisert 01. november 2019  | Oppdatert 01. november 2019

I forbindelse med kommunesammenslåing av Fet, Sørum og Skedsmo, og felles fagsystem i helse- og omsorgstjenesten.

 

Informasjonsmøte om smarte energitiltak i boliger

Publisert 01. november 2019  | Oppdatert 01. november 2019

Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 12. november i Skedsmo rådhus

Endring i byggesaksvakta

Publisert 31. oktober 2019

Fra 1. november 2019 legges byggesaksvakta ned

Stort skogplanprosjekt i Sørum

Publisert 28. oktober 2019  | Oppdatert 28. oktober 2019

Glommen Mjøsen skog er valgt som leverandør av nye skogplaner

Frogner bru stenges for trafikk fra 4. november

Publisert 28. oktober 2019  | Oppdatert 28. oktober 2019

Fra mandag 4. november stenges fylkesveg 1496 (tidligere fv. 260) Frogner bru i Sørum kommune for trafikk. Brua vil være stengt for trafikk frem til høsten 2020

Vakttelefon for VANN og AVLØP i Sørum Kommune; 482 85 000

Publisert 23. oktober 2019

Meldinger som vedrører vei og veilys skal meldes i Rådhusets åpningstid kl 08 - 15.30 på telefon 63 86 90 00
Ved ulykker eller andre akutt oppståtte problemer på vei, skal politiet kontaktes.

Sørum kommune selger tidligere prestebolig

Publisert 21. oktober 2019  | Oppdatert 21. oktober 2019

Bekkedroga 59 har vært en av kommunens presteboliger.

Brannstasjon og næringsområde, Lystad, Sørumsand - offentlig ettersyn av områdereguleringsplan

Publisert 18. oktober 2019  | Oppdatert 18. oktober 2019

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget i Sørum kommune vedtok 10.10.2019, sak 68/19, å legge forslag til reguleringsplan for brannstasjon og næringsområde på Lystad ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 05.12.2019.

Boliger i Svarstadveien 9 - offentlig ettersyn av reguleringsplan

Publisert 18. oktober 2019  | Oppdatert 05. desember 2019

I Miljø- og samfunnsutviklingsutvalgets møte 10.10.2019 i sak 69/19 ble det gjort vedtak om å legge forslag til regulering av boliger i Svarstadveien 9 ut til offentlig ettersyn.
Frist for merknad 03.12.2019.