Forside - Nyheter

Skrivervegen på Sørumsand er delvis mørklagt

Publisert 17. oktober 2018

Det må legges ny kabel og arbeidet starter opp mandag 22. oktober.

Innsamling av landbruksplast

Publisert 16. oktober 2018

Tirsdag 16. til søndag 21. oktober - mølla i Lørenfallet

Landbruksnytt nr. 4 - 2018

Publisert 15. oktober 2018  | Oppdatert 16. oktober 2018

Spennende lesing i 4. utgaven av landbruksnytt

Sammen for et inkluderende arbeidsliv

Publisert 12. oktober 2018  | Oppdatert 15. oktober 2018

Hvordan kan du som arbeidsgiver få nytte av verdifull arbeidskraft? Hvordan kan du gi noen med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en en sjanse til å vise hvem de er og hva de duger til? NAV inviterer til et lunsjseminar 18.oktober i Lillestrøm.

Hestegjødsel - en ressurs, eller et problemavfall?

Publisert 08. oktober 2018  | Oppdatert 08. oktober 2018

Hvorfor er hestemøkk ett problem for våre vassdrag?

Pårørendeskolen 2018

Publisert 03. oktober 2018

Vi ønsker pårørende til personer med demens velkommen til årets pårørendeskole. Kurset holdes på Sørvald bo- og behandlingssenter og har oppstart onsdag 10.oktober kl. 18.00.

 

Høring av forslag til forskrift om jakt og fangst av bever, samt forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr

Publisert 02. oktober 2018  | Oppdatert 02. oktober 2018

Sak 17/02689.
Frist for merknader er 30. oktober 2018.

Utbedring av Sørumsand stasjon

Publisert 01. oktober 2018  | Oppdatert 02. oktober 2018

Utbedringen vil foregå fra oktober 2018 til desember 2019

Bane NOR ønsker å forlenge perrongen på Sørumsand stasjon. I tillegg ønsker de å bygge perrong til spor 2, samt forbindelse mellom perrongene via en gangtunnel under jernbanesporene. Alt arbeidet er beregnet å være ferdig i desember 2019.

Informasjon om siste frist for tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere

Publisert 27. september 2018  | Oppdatert 27. september 2018

For å få gratis vaksine gjennom programmet, må unge kvinner født 1991 eller senere, starte vaksinasjon (1.dose) senest i desember 2018 og den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019.

Sørumsand helsestasjon har satt opp to vaksinasjonskvelder til dette:

  • Onsdag 17. oktober kl. 16-19

  • Onsdag 21. november kl. 16-19

     

    Det er ingen timebestilling.

Utover dette kan helsestasjon for ungdom benyttes. Åpent hver mandag fra kl. 14.30.

NB! Vaksineringen på helsestasjon for ungdom skjer kun i tidsrommet  fra 14.30 – 15.30.

Miljøbilen kommer til Sørum i uke 43

Publisert 26. september 2018

Miljøbilen henter farlig avfall i Sørum mandag 22. oktober og tirsdag 23. oktober.

Oppstart av planarbeid for leilighetsbebyggelse i Industrivegen på Sørumsand

Publisert 24. september 2018  | Oppdatert 08. oktober 2018

Etablering av leilighetsbebyggelse i 3-4 etasjer - Industrivegen på Sørumsand.
Frist for merknader er 20. oktober 2018

Grøftearealet langs kommunale veier er kommunens eiendom!

Publisert 24. september 2018  | Oppdatert 02. oktober 2018

Grøftearealet er ikke til fri disposisjon og må IKKE opparbeides eller pyntes!

Her blir Blaker skanse fredet

Publisert 21. september 2018  | Oppdatert 03. oktober 2018

Riksantikvaren fredet Blaker skanse 21. september 2018.

Høring av supplerende kunnskapsgrunnlag for grensejustering i området Neslerud og Simarud

Publisert 19. september 2018  | Oppdatert 01. oktober 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut høringssak for å overføre et område ved Neslerud og Simarud i Sørum til Nes kommune, sammen med Rånåsfoss fra 1. januar 2020.
Frist for å sende inn merknad er onsdag 26. september 2018.

Info om OVERVANNSHÅNDTERING og påleggsutsendelse

Publisert 11. september 2018  | Oppdatert 11. september 2018

Vil du være med på å redusere de kommunale gebyrene innen vann og avløp?

Bryr du deg om miljøet og utslipp i Glomma?

Monica Nordnes ny rådmann

Publisert 30. august 2018  | Oppdatert 30. august 2018

Monica Nordnes konstitueres som ny rådmann for kommunen. Det ble enstemmig vedtatt i ekstraordinært kommunestyremøte i Sørum 28. august 2018. 

Blaker skanse - invitasjon til markedskonferanse

Publisert 29. august 2018  | Oppdatert 29. august 2018

Er du interessert i å være den som skaper aktivitet og drifter skansen?

Sørum kommune inviterer med dette til markedskonferanse for anskaffelsen: utvikling og drift av Blaker Skanse tirsdag 4. september 2018 kl 14-16 i Kommunestyresalen.

Landbruksnytt nr. 3 - 2018

Publisert 27. august 2018  | Oppdatert 29. august 2018

Vil du endre bruken av et rom i boligen din?

Publisert 27. august 2018  | Oppdatert 27. august 2018

Ny veiviser er laget av Direktoratet for byggkvalitet - prøv den slik at du kan sjekke om du må søke kommunen, eller om det er unntatt søknadsplikt

Helsestasjonene slås sammen for en kortere periode

Publisert 24. august 2018  | Oppdatert 27. september 2018

Fra mandag 27.august skal alle Sørum kommune sine brukere av Helsestasjons- og jordmortjenesten møte på Sørumsand helsestasjon, inkludert de som opprinnelig tilhører Frogner helsestasjon.

Alle brukere i Sørum kommune vil da være velkommen til:
Sørumsand Helsestasjon
Parkveien 10

Vi holder til i samme bygg som Idrettsparken barnehage.

Det vil i tillegg til faste timeavtaler være Åpen helsestasjon tirsdager kl. 12-14.

Vi kan nåes på telefon: 63869080 (samme som tidligere)

Vår mailadresse er:  helsestasjon@sorum.kommune.no

Velkommen til dere alle!
Hilsen oss fra Familiehelsetjenester i Sørum kommune.