Forside - kampanjer

Valg 2019 for Lillestrøm kommune

Publisert 05. april 2019  | Oppdatert 02. september 2019

Skolebehovsplan for Lillestrøm kommune ut på høring

Publisert 27. mai 2019

Det skal lages en ny skolebehovsplan for Lillestrøm kommune. Planen tar utgangspunkt i at Lillestrøm kan ha behov for en litt annen skolestruktur enn hva de tre kommunene har hver for seg, og viser alternative skoleløsninger for den nye kommunen. Derfor er planen også en mulighetsstudie. Det betyr at det på dette stadiet i prosessen ikke er tatt stilling til valg av løsninger.

Positive hovedtall for matserveringen til eldre institusjonsbeboere i Sørum

Publisert 08. mai 2019  | Oppdatert 08. mai 2019

Sørum kommunens matservering til eldre på institusjon, hjemmeboende og brukere av dagsenteret i Sørum ligger over gjennomsnittet. Både når det gjelder ernæringsmessige behov, den sosiale rammen rundt måltidet og måltidene som serveres. Dette viser en undersøkelse foretatt blant beboere og pårørende ved eldreinstitusjonene i Sørum kommune.

Bålforbud og bråtebrenning

Publisert 10. april 2019  | Oppdatert 30. april 2019

Med fjorårets skogbrannsommer friskt i minne, ønsker brannvesenet å gjøre oppmerksom på bålforbudet fra mandag 15. april. 

Alt om vår nye kommune på lillestrøm.kommune.no

Publisert 05. mars 2018  | Oppdatert 30. juli 2018

Lokalsamfunnet i Sørum skal bli demensvennlig

Publisert 18. mars 2019  | Oppdatert 19. mars 2019

Sørum kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen har signert en avtale som skal gjøre Sørum mer demensvennlig.

Sørumprisen 2018 er tildelt til Helge Njaa

Publisert 31. januar 2019

Prisen tildeles årlig til en innbygger som gjennom mange år har vist et ekstraordinært engasjement for å fremme kultur og felleskap i kommunen. 

Sørum kommune satser på el-biler

Publisert 03. januar 2019

– Vi vil være en kommune som tar ansvar for elektrifisering, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen i Sørum kommune.

Frivilligheten i Sørum får ny digital aktivitetskalender

Publisert 12. desember 2018  | Oppdatert 11. februar 2019

FRISKUS; En digital kalender med oversikt over aktiviteter i ditt nærområdet

Sørum kommune vil at flere skal delta i aktiviteter. Derfor skal vi ta i bruk en digital kalender med oversikt over aktiviteter i ditt nærområdet.

Sammenslåingen: - Større fagmiljøer gir stabilitet og trygghet

Publisert 17. august 2018  | Oppdatert 17. august 2018

Sørum kommune har nå ansatt tre nye styrere til barnehagene i Sørum. De ser fram til å delta i byggingen av Lillestrøm kommune og Sørums satsing med å skape gode og trygge oppvekstmiljøer.

Her blir Blaker skanse fredet

Publisert 21. september 2018  | Oppdatert 03. oktober 2018

Riksantikvaren fredet Blaker skanse 21. september 2018.

Lansering av bygdebok

Publisert 30. oktober 2018  | Oppdatert 30. oktober 2018

Sørum kommune lanserer nå det sjette bindet av Bygdebok for Sørum – bosettings- og næringshistorie.

Fakta om matservering til eldre på institusjon i Sørum kommune

Publisert 30. juli 2018  | Oppdatert 31. juli 2018

Har du fått med deg debatten om middagstilbudet til sykehjemsbeboerne i Sørum kommune denne sommeren? Vi har bedt kommunalsjef Bjørg Torill Madsen oppsummere etter at nytt mattilbud ble innført 18. juni 2018.

Offentlig ettersyn av kommuneplan 2019 - 2031 - arealdelen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 01. oktober 2018

Frist for merknader er 26.09.2018. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok 13.06.2018 i sak 131/18 å legge forslag til kommuneplan 2019 – 2031 - arealdelen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Sørumprisen 2017 går til Berit Leikhammer

Publisert 01. mars 2018  | Oppdatert 01. mars 2018

Årets Sørumpris 2017 er tildelt Berit Leikhammer for stort engasjement for lokalmiljøet. Vi gratulerer!

– Målet er å gjøre livet bedre for innbyggerne

Publisert 08. februar 2018

Nå begynner målene for Lillestrøm kommune å ta form. - Målene er fremtidsrettet og en moderne tankegang skal prege Lillestrøm kommune. Hovedmålet er at livet skal bli bedre for innbyggerne, oppsummerer leder av fellesnemnda, Ole Jacob Flæten.

Se folkemøtet her: Hvor skal fremtidens kommunegrense gå?

Publisert 21. desember 2017  | Oppdatert 10. januar 2018

Her kan du se folkemøtet om grensejustering mellom Nes og Sørum/Lillestrøm kommune som ble holdt 10. januar.

Styrker det forebyggende arbeidet for barn og unge

Publisert 08. januar 2018  | Oppdatert 08. januar 2018

Sørum kommune styrker sin hovedsatsing på barn og unges trygge og gode oppvekst. Blant annet skal det skal ansettes to miljøterapeuter til skolestart 2018. Allerede fra 1. januar 2019 skal det være en miljøterapeut knyttet til hver skole. Utekontakten slik vi kjenner den i dag erstattes av disse.

- Vi skal sette nye Lillestrøm kommune på kartet!

Publisert 21. desember 2017  | Oppdatert 21. desember 2017

- Nye Lillestrøm kommune vil med større tyngde sette Nedre Romerike på kartet og jeg gleder meg til dette arbeidet. Det sier nyvalgt prosjektleder for Lillestrøm kommune, Trine Myrvold Wikstrøm.