Forside - kampanjer

Markering av kongepokalvinner

Publisert 22. mars 2019  | Oppdatert 22. mars 2019

Emilie Sotnes Hamang vant kongepokalen i NM i badmington tidligere i år. Hun vant i klassen damesingel og ble med det Frogner IL sin første vinner av kongepokalen!

Lokalsamfunnet i Sørum skal bli demensvennlig

Publisert 18. mars 2019  | Oppdatert 19. mars 2019

Sørum kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen har signert en avtale som skal gjøre Sørum mer demensvennlig.

Utlysning av tilskudd og stipend fra Sørum kommune

Publisert 15. mars 2019  | Oppdatert 19. mars 2019

Søknadsfrist 1. april

Idrett – tilskudd til driftstøtte og vedlikeholdsmidler til bygg/anlegg . Idrettslagene skal sende søknad om drift og vedlikeholdsmidler til Sørum idrettsråd innen 1. april. Søknaden sendes på eget søknadsskjema som idrettsrådet sender ut. Sendes på epost til sorumidrettsrad@gmail.com)

Søknadsfrist 1. april.

 

Kulturmidler, unntatt idrett– tilskudd til lag og foreninger.

Søknadsfrist 1. april.

Bruk elektronisk søknadskjema på www.sorum.kommune.no

 

Ungdommens kulturstipend

Søknadsfrist 1. mai.

Søknad sendes til Sørum kommune, Kultur, helse og omsorg, Postboks 113, 1921 Sørumsand eller til postmottak@sorum.kommune.no.

 

Partnerskapsmidler folkehelse

Søknadsfrist 1. april.

Bruk elektronisk søknadskjema på www.sorum.kommune.no

 

For mer informasjon, se www.sorum.kommune.no (Innbygger – Frivillig - Tilskudd, stipend og hederspriser)

eller ta kontakt med

Tom Pedersen, epost tom.pedersen@sorum.kommune.no, telefon 63869473,

Erik Vea, epost erik.vea@sorum.kommune.no,  63869821,

Ellen Øyen, epost ellen.oyen@sorum.kommune.no telefon 63869453,

Ida Kristin Myhren, epost ida.kristin.woldmo@sorum.kommune.no telefon 63869416.

Sørumprisen 2018 er tildelt til Helge Njaa

Publisert 31. januar 2019

Prisen tildeles årlig til en innbygger som gjennom mange år har vist et ekstraordinært engasjement for å fremme kultur og felleskap i kommunen. 

Sørum kommune satser på el-biler

Publisert 03. januar 2019

– Vi vil være en kommune som tar ansvar for elektrifisering, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen i Sørum kommune.

Frivilligheten i Sørum får ny digital aktivitetskalender

Publisert 12. desember 2018  | Oppdatert 11. februar 2019

FRISKUS; En digital kalender med oversikt over aktiviteter i ditt nærområdet

Sørum kommune vil at flere skal delta i aktiviteter. Derfor skal vi ta i bruk en digital kalender med oversikt over aktiviteter i ditt nærområdet.

Alt om vår nye kommune på lillestrøm.kommune.no

Publisert 05. mars 2018  | Oppdatert 30. juli 2018

Sammenslåingen: - Større fagmiljøer gir stabilitet og trygghet

Publisert 17. august 2018  | Oppdatert 17. august 2018

Sørum kommune har nå ansatt tre nye styrere til barnehagene i Sørum. De ser fram til å delta i byggingen av Lillestrøm kommune og Sørums satsing med å skape gode og trygge oppvekstmiljøer.

Her blir Blaker skanse fredet

Publisert 21. september 2018  | Oppdatert 03. oktober 2018

Riksantikvaren fredet Blaker skanse 21. september 2018.

Lansering av bygdebok

Publisert 30. oktober 2018  | Oppdatert 30. oktober 2018

Sørum kommune lanserer nå det sjette bindet av Bygdebok for Sørum – bosettings- og næringshistorie.

Fakta om matservering til eldre på institusjon i Sørum kommune

Publisert 30. juli 2018  | Oppdatert 31. juli 2018

Har du fått med deg debatten om middagstilbudet til sykehjemsbeboerne i Sørum kommune denne sommeren? Vi har bedt kommunalsjef Bjørg Torill Madsen oppsummere etter at nytt mattilbud ble innført 18. juni 2018.

Offentlig ettersyn av kommuneplan 2019 - 2031 - arealdelen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 01. oktober 2018

Frist for merknader er 26.09.2018. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok 13.06.2018 i sak 131/18 å legge forslag til kommuneplan 2019 – 2031 - arealdelen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Sørumprisen 2017 går til Berit Leikhammer

Publisert 01. mars 2018  | Oppdatert 01. mars 2018

Årets Sørumpris 2017 er tildelt Berit Leikhammer for stort engasjement for lokalmiljøet. Vi gratulerer!

– Målet er å gjøre livet bedre for innbyggerne

Publisert 08. februar 2018

Nå begynner målene for Lillestrøm kommune å ta form. - Målene er fremtidsrettet og en moderne tankegang skal prege Lillestrøm kommune. Hovedmålet er at livet skal bli bedre for innbyggerne, oppsummerer leder av fellesnemnda, Ole Jacob Flæten.

Se folkemøtet her: Hvor skal fremtidens kommunegrense gå?

Publisert 21. desember 2017  | Oppdatert 10. januar 2018

Her kan du se folkemøtet om grensejustering mellom Nes og Sørum/Lillestrøm kommune som ble holdt 10. januar.

Styrker det forebyggende arbeidet for barn og unge

Publisert 08. januar 2018  | Oppdatert 08. januar 2018

Sørum kommune styrker sin hovedsatsing på barn og unges trygge og gode oppvekst. Blant annet skal det skal ansettes to miljøterapeuter til skolestart 2018. Allerede fra 1. januar 2019 skal det være en miljøterapeut knyttet til hver skole. Utekontakten slik vi kjenner den i dag erstattes av disse.

- Vi skal sette nye Lillestrøm kommune på kartet!

Publisert 21. desember 2017  | Oppdatert 21. desember 2017

- Nye Lillestrøm kommune vil med større tyngde sette Nedre Romerike på kartet og jeg gleder meg til dette arbeidet. Det sier nyvalgt prosjektleder for Lillestrøm kommune, Trine Myrvold Wikstrøm.

Større handlingsrom i budsjettet for 2018

Publisert 21. desember 2017

Vedtaket om et lavere krav til overskudd, gir et større handlingsrom for budsjettet for 2018.

Lillestrøm blir navnet på den nye kommunen

Publisert 19. desember 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at Lillestrøm blir navnet på den nye kommunen som vil bestå av Skedsmo, Fet og Sørum.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk