Forskning m.m. hvor kommunen er omtalt

Her finner du et register over forskning, oppgaver, utredninger m.m. hvor Sørum kommune har deltatt i utarbeidelsen, eller er omtalt.

I registeret du åpner via lenken nederst på siden finner du en oversikt over hoved- eller masteroppgaver, BI-oppgaver, faglitteratur, utredninger, forskning, osv. hvor Sørum har deltatt aktivt, er brukt som case eller er omtalt på andre måter. Det har etter hvert blitt et rikt utvalg av denne typen dokumenter. Vi håper at et register av denne typen kan være til hjelp for å bli litt mer kjent med kommunen. Vi gjør oppmerksom på at vi med Sørum kommune mener som organisatorisk enhet, ikke som geografisk enhet.

Én av undersøkelsene som ligger i registeret er Kommunekompasset. Kommunekompasset er et verktøy for benchmarking i kommunal forvaltnings- og organisasjonsutvikling. Det gir grunnlag for sammenligninger med andre kommuner og med egen utvikling over tid. Det gir dermed en kommune informasjon om hvor man står sammenlignet med andre, for eksempel andre pionerkommuner, og informasjon om hva man kan gjøre for å komme videre.

Kommunekompasset analyserer kommunen som et system av delkomponenter i samspill: Politisk system, produksjonssystem, psyko-sosialt system (arbeidsplass) og lokalsamfunn (hjemsted). I Sørum kommune har vi fått utført denne analysen jevnlig siden 1996.

Dokumentene som ligger i registeret vårt kan være forfattet innenfor etablerte forskningsmiljøer, men de kan like gjerne springe ut av våre egne ansatte som har brukt egen kommune  som case i oppgaver under etter- eller videreutdanning.

I registeret har vi tatt inn det vi selv kjenner til.

Men registeret vil egentlig aldri bli fullført: Det finnes helt sikkert forskning, rapporter, artikler m.m. som vi ikke var kjent med, og det kommer etter hvert nyheter innenfor feltet, som også bør få komme med. Derfor ajourfører vi stadig registeret.

De blant leserne av websidene våre som kjenner til mer av dette slaget, oppfordres til å sende beskjed til politisk sekretær  med følgende opplysninger: 

  1. Hvilken type dokument (rapport, universitets-/høyskoleoppgave (nivå), artikkel i tidsskrift, osv.)? 
  2. Forfatter(e)? 
  3. Dokumentets tittel? 
  4. På hvilken måte er Sørum omtalt? 
  5. Eventuelt: Annet av betydning? 
  6. Utgivelsesår (ca.)? 
  7. Hvor kan dokumentet skaffes/finnes?


På bakgrunn av det som blir sendt inn, vil registeret bli supplert/oppdatert, dersom det som sendes inn er relevant for registeret.

Mer om ERROR: String could not be parsed as XML