Fravær - krav om sletting av gyldig fravær

Informasjon til deg før du søker

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dager fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår.

  • Krav om sletting av fravær må fremsettes innen 1. mai på 10. trinn

  • Det må legges frem dokumentasjon på fraværet. Dokumentasjon som ikke er levert tidligere må medfølge der dette kreves.

Fraværet som ønskes slettes må skyldes følgende årsaker:

  • Helseårsaker (må dokumenteres med legeerklæring)

  • Innvilget permisjon

  • Helligdager for elever fra trossamfunn utenfor Den norske kirke

Når eleven er over 15 år, kan han/hun kreve sletting av fravær uten at foreldrene undertegner.

Elev/foreldre kan i tillegg til sletting kreve at årsak til fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Grunnskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter