Når elever starter på ungdomsskolen er det mye som er nytt. Blant annet skal de velge om de vil starte å lære et nytt fremmedspråk, om de ønsker å velge arbeidslivsfag, eller om de vil ha norsk eller engelsk fordypning.

Mange tror at de må velge et fremmedspråk for senere å kunne velge et studieforberedende løp på videregående skole - dette er ikke tilfelle. Alle kan velge å starte opp med fremmedspråk når de starter på videregående skole. De får da opplæring i språkfaget alle tre år på videregående.

For elever som velger et yrkesfaglig utdanningsprogram er det ikke krav til at man skal ha hatt språkfag i ungdomsskolen.

Elevene kan velge mellom følgende:

  • Spansk

  • Tysk

  • Fransk

  • Arbeidslivsfag

  • Norsk fordypning

  • Engelsk fordypning

Spansk

Spansk har på kort tid rukket å bli det mest populære fremmedspråket. Dette er kanskje ikke så rart med tanke på at spansk er et av de store verdensspråkene og er morsmålet til rundt 400 millioner mennesker. Spansk blir snakket i Spania og de fleste land i Sør-Amerika og her kan det ofte være vanskelig å kommunisere effektivt på engelsk.

 

Synes du det virker spennende å reise rundt i Sør-Amerika eller Spania? Da burde du definitivt velge spansk. Spansk er også et viktig kulturspråk og et språk som stadig vokser i popularitet og innflytelse.

 

Tysk

Tysk har tradisjonelt vært det mest valgte fremmedspråket. Det er over 100 millioner som har tysk som morsmål og Tysk er dermed det språket som flest mennesker i Europa har som morsmål. Det kan også lønne seg å lære tysk fordi Norge og Tyskland har mye til felles, og ofte jobber sammen i økonomiske og politiske sammenhenger.

Er du interessert i tysk kultur og historie er tysk det rette språket for deg. Det kan også komme godt med i arbeidslivet. Videre har Tyskland og andre tysktalende land har mange spennende feriedestinasjoner som Berlin, Munchen, Zurich og St Anton.

En viktig fordel med å velge tysk er at norsk og tysk begge er germanske språk, altså er det mange tyske ord som ligner på de norske.

 

Fransk

Det er i dag over 220 millioner fransktalende spredt over hele verden. Fransk er faktisk det eneste språket i tillegg til engelsk som snakkes på 5 kontinenter. Det franske språket er også offisielt språk i flere internasjonale sammenhenger som FN, EU og NATO.

Drømmer du om å spise croissanter og makroner i Paris? Eller er du kanskje spesielt interessert i kunst, mote eller mat? Da kan fransk være språket for deg. Det er også fordelaktig å lære fransk hvis du ønsker å jobbe i store internasjonale organisasjoner. Fransk er også et svært vakkert språk. Uttalen kan være krevende, men når du først behersker det er det lite som høres bedre ut.

 

Arbeidslivsfag

I arbeidslivsfag lærer du om de forskjellige yrkesfag det er mulig å velge på videregående. Vi besøker skoler som tilbyr de ulike yrkesfagene og prøver ut hvordan det er å gå der.

 

Undervisningen kan også legges opp i samarbeid med bedrifter i nærmiljøet. Arbeidslivsfag er et praktisk fag og du får derfor et bedre inntrykk av hva yrkesfag er, og slik at du senere kan gjøre et valg som passer for deg og dine planer videre i livet.

 

Norsk fordypning

Norsk fordypning gir elevene mulighet til å konsentrere seg om områder av faget som de er spesielt interessert i, eller områder de ønsker å styrke. Faget skal gi kompetanse utover den obligatoriske norskopplæringen, og skal ikke fungere som spesial– eller støtteundervisning. Arbeidet med faget gir elevene mulighet til både å skaffe seg kunnskaper og å styrke sin totale språk– og tekstkompetanse, sin evne til å kunne bruke og lære språk. Språkopplæringen dreier seg også om dannelse, sosialisering og utvikling av identitet og språk. Norsk fordypning gir elevene mulighet til å møte språk og tekst i kulturelle og sosiale sammenhenger.

 

Engelsk fordypning

Engelsk fordypning gir elevene mulighet til å konsentrere seg om områder av faget som de er spesielt interessert i, eller områder de ønsker å styrke. Faget skal gi kompetanse utover den obligatoriske engelskopplæringen, og skal ikke fungere som spesial– eller støtteundervisning. Arbeidet med faget skal bidra til å styrke elevenes totale språkkompetanse, deres evne til å forstå, lære og bruke språk. Språkopplæringen dreier seg også om dannelse, sosialisering og utvikling av identitet og språk. Faget gir elevene mulighet til å møte språk og tekst i kulturelle og sosiale sammenhenger som vil høyne forståelsen for språk, språklæringen og innsikten i engelsk kultur.