Oversikt fridager for skole og SFO

Barnehagene og skolene i Sørum kommune har felles skolerute/årsplan. Planleggingsdager er felles for skoler og barnehager, men ikke skoleferier.