15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Turkartklient

Turkart på nett er en egen kartportal som er spesielt tilpasset Sørum kommunes turkartdata.

 

Kart for hele Norge, samt 5 mil inn i Sverige: http://norgeskart.no/ - denne kan du også teste ut.

Mer om Bålbrenning

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

  • Sørum aktivitetssenter
  • Sørum bibliotek
  • Bingsfosshallen
  • Kuskerudnebben friluftsbad
  • Aktiv fritid
  • Aktivitetstilbud til barn og unge
  • Kultur
  • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup