Kvinne i åker

Fritid med bistand

Fritid med bistand er et alternativ til bruk av individuell støttekontakt, som handler om å få hjelp til å komme i gang med en fritidsaktivitet. Denne velges ut fra dine interesser, drømmer, behov og forutsetninger.

Slik jobber vi i denne metoden:

 • Et uforpliktende informasjonsmøte om hva vi kan tilby
 • Vi kartlegger sammen dine interesser og ulike fritidsaktiviteter
 • Vi velger en fritidsaktivitet
 • Vi lager en plan for deltagelse i fritidsaktiviteten
 • Vi finner en person som tilrettelegger og fungerer som en kontaktperson
 • Tiltaket følges opp og evalueres jevnlig

Du kan også lese mer informasjon om metoden.

Mer om Fysisk aktivitet

Spørsmål og svar

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

 • Sørum aktivitetssenter
 • Sørum bibliotek
 • Bingsfosshallen
 • Kuskerudnebben friluftsbad
 • Aktiv fritid
 • Aktivitetstilbud til barn og unge
 • Kultur
 • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup