Om Frogner barnehage

Vi legger stor vekt på å utvikle barnas sosiale kompetanse, der det viktigste blir at barna har en anerkjennende holdning overfor hverandre, viser empati og innlevelse, lærer seg å dele med andre og vente på tur.
Lek, glede og humor er viktige ledetråder i hverdagen for oss i Frogner barnehage.
Det er viktig at vi har personale som er anerkjennende, møter barna med respekt, er lyttende og gir omsorg og varme.
Videre er vi mye ute, og barna går på tur en fast dag i uka til barnehagens lavvo eller gapahuk. Barna er da inndelt i grupper etter alder. Her er det viktigste at barn og voksne kan undre seg sammen, ha gode opplevelser og at barna blir glad i naturen.
Det er en del samarbeid på tvers av avdelinger, og vi har i løpet av året flere felles arrangement for alle barna i barnehagen.

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Vidar Fjelltun 63 86 93 46

postmottak@sorum.kommune.no

Frognervegen 42, 2016 Frogner
Tlf. 63 86 98 00