Åpning av Frogner skole og kultursenter

Frogner skole og kultursenter: - Et samlingspunkt for en god oppvekst

- Frogner skole og kultursenter skal bidra til gode minner og en god oppvekst. Stedet vil være et naturlig samlingspunkt for å bygge et rikt og variert lokalsamfunn, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen.

19. oktober ble Frogner skole og kultursenter offisielt åpnet av rektor Rita Orderud og ordfører Marianne Grimstad Hansen. Byggeprosjektet ble ferdig et halvt år før tiden og den nye kulturdelen skal være Sørums nye storstue.

- Som ordfører er jeg og kommunestyret opptatt  av å legge til rette for gode lokalsamfunn. Sørum skal være et godt sted å bo og drive frivillig arbeid. Det skal være et godt sted for idretten og kulturlivet. Dere som er her nå, skal kunne se tilbake på barndommen og ungdommstiden, og tenke: Her var det flott å vokse opp! Frogner skole og kultursenter skal være et slikt sted. Et sted som skal bidra til gode minner og en god oppvekst. Det som nå har reist seg er et naturlig samlingspunkt for å bygge et rikt og variert lokalsamfunn, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen.

Sambrukes med lokale lag og foreninger
Frogner skole og Melvold ungdomsskole ble slått sammen til 1-10 skole høsten 2016. I tillegg til undervisningsarealer er det lagt til rette for at fasiliteter skal sambrukes med lokale lag og foreninger. Navnet er derfor endret til Frogner skole og kultursenter.

Selve skoleanlegget er bygd for fire paralleller på alle trinn fra 1-10, med en kapasitet på inntil 1200 elever. Fra skolestart høsten 2017 vil det være totalt 903 elever, 40 klasser og 104 ansatte. Gjennom det nye store idrettsanlegget, kultursenteret og skolen, vil Frogner knytte sammen idrett, kunst/ kultur og skole på en helt ny og spennende måte. Utviklingen av kultursenteret har vært ledet av en referansegruppe bestående av fremtidige brukere som er kommunes ansatte, representanter fra FAU, idretten og andre frivillige fra ulike lag og foreninger.

Hele anlegget inneholder:

 • Trinnarealer med 4 klasserom med hvert sitt grupperom og felles amfi
 • 3 SFO-baserom
 • Spesialrom:
  • Naturfagrom
  • Mat og helse-rom
  • Kunst og håndverksrom
  • Musikkrom
  • Bandrom og slagverksrom
  • Fleksisal
 • Kultursal 270 seter
 • Kantine 130 seter
 • Bibliotek
 • Auditorium 130 seter
 • Et variert utomhusanlegg tilpasset elever fra 6 – 16 år som også er tilrettelagt for bruk på ettermiddag og kveld
 • 25-meters svømmebasseng
 • Idrettshall med 4 innendørs håndballbaner
_DSC4773
_DSC4754
_DSC4749
_DSC4740
_DSC4642
_DSC4627

Mer om Bibliotektjenester

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter