_DSC3332

Fylkesmannen: God krisehåndtering av Sørum kommune

Fylkesmannen konkluderer med at Sørum kommune håndterte krisearbeidet godt i forbindelse med det tragiske leirskredet 10. november 2016 ved Asak som krevde tre menneskeliv.

Evalueringen tar ikke for seg årsaksforhold knyttet til hendelsen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har evaluert kommunens krisehåndtering og samarbeidet med andre aktører. Spørsmålene om årsaksforhold blir fremdeles etterforsket av politiet, og hverken fylkesmannen eller kommunen vil starte evaluering av disse spørsmålene før politiet har konkludert.

Rapporten konkluderer med at vaktholdet rundt skredgropen var det som ble mest utfordrende i samarbeidet mellom politi og kommune. Rapporten viser også at tydelige ansvarsforhold, øvelser, kjennskap til hverandre og gode samarbeidsarenaer er viktige for å få til et godt samarbeid, og gir et godt utgangspunkt for en vellykket krisehåndtering.

Viktig med ekstern evaluering

Rådmann Siri Gauthun Kielland sier at rapporten vil bli fulgt nøye opp i det videre beredskapsarbeidet til kommunen.

- Helt fra de første dagene etter skredet har Sørum kommune ment at denne hendelsen har hatt et så stort omfang og kompleksitet at hovedansvaret for evaluering burde løftes opp fra lokalt nivå. Derfor er vi er takknemlige for at fylkesmannen tok oppgaven med å gjennomføre en ekstern gjennomgang og evaluering av hendelsen, sier rådmannen.

Hun sier at kommunen vil legge evalueringsrapporten til grunn for neste revisjon av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og øving- og opplæringsplaner.

Mer om Kommunereform