Om Levekår

Ansvarsområder

  • Folkehelse
  • Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter
  • Legevakten
  • Fastlegene
  • Smittevern
  • Flyktningetjenesten
  • Miljørettet helsevern
  • Psykisk helse og rus

Kontaktinformasjon

Rådhuset
Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ellen Frosterød