Illustrasjonsfoto gebyrer og innbetalinger faktura fra Sørum kommune

Gebyrer for vann, avløp og renovasjon m.m.

Gebyrene for bl.a. vann, avløp og renovasjon blir vedtatt årlig av kommunestyret.

De gjeldende gebyrene finner du i gebyroversikt.

Mer om Priser og gebyrer

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder