15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Gebyrer

Gebyrregulativ for 2019, Plan, næring og byggesak

Publisert 07. januar 2019  | Oppdatert 27. mars 2019

Gebyrregulativet er i praksis en prisliste for kommunale tjenester. Her finner du blant annet priser for behandling av byggesøknader og reguleringsplaner, og priser for oppmåling av eiendom. 

Gebyrer for saksbehandling hos byggesak, landbruk, geodata, plan og regulering for 2017

Publisert 20. desember 2016  | Oppdatert 18. januar 2018

Gebyrene er gjeldende fra 1.1.17 og gjelder saksbehandling av avdelingen Plan, næring og byggesak