Gebyrregulativ for 2018, Plan, næring og byggesak

Gebyrregulativet er i praksis en prisliste for kommunale tjenester. Her finner du blant annet priser for behandling av byggesøknader og reguleringsplaner, og priser for oppmåling av eiendom.

Oppdatert gebyrregulativ for PNB er vedtatt i kommunestyret 13.12.17 sak 205/17.

Vedtak.

Gebyrregulativ for 2018.

 

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter