Gebyrregulativ for 2019, Plan, næring og byggesak

Gebyrregulativet er i praksis en prisliste for kommunale tjenester. Her finner du blant annet priser for behandling av byggesøknader og reguleringsplaner, og priser for oppmåling av eiendom. 

Gebyrregulativet for 2019 er indeksregulert. Vedtatt i kommunestyrets møte 12.12.18 sak 209/18.

2019. Gebyrregulativ for PNB

Mer om Samfunnsplanlegging

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter